Jest to symbol zastępczy subdomeny brzozow.tanieszambabetonowe.com.pl